11-12 kwietnia 2015 Solidarni z Białorusią, cykliczna akcja poparcia dla demokracji na Białorusi, odbędzie się w...