WSPÓŁPRACA

Akademickie Centrum Kultury UG “ALTERNATOR” www.ack.ug.gda.pl

Akademicki Chór Uniwersytetu Gdańskiego www.chor.ug.gda.pl

DKF UG Miłość Blondynki www.dkf.ug.gda.pl

Konkurs Literacki UG www.konkurs.literacki.ug.gda.pl

Kulturalny Kolektyw www.kk.ug.gda.pl

Młodzież w działaniu www.mlodziez.org.pl

Panoptikum www.panoptikum.pl

Studencka Agencja Fotograficzna UG www.saf.art.pl

Towarzystwo Kulturalne Czar Słowenii www.czar-slowenii.pl

Uniwersytet Gdański www.ug.gda.pl

Zespół Pieśni i Tańca UG JANTAR www.jantar.ug.gda.pl