O NAS

Celem stowarzyszenia jest działalność na rzecz kultury, oświaty i nauki a w szczególności organizowanie i prowadzenie współpracy kulturalnej, oświatowej i naukowej środowiska akademickiego zarówno w kraju i za granicą

Stowarzyszenie urzeczywistnia wymienione cele między innymi przez:

promocję kultury i nauki akademickiej w kraju i za granicą, a w szczególności inicjatyw podejmowanych przez Akademickie Centrum Kultury Uniwersytetu Gdańskiego

wspieranie działań studenckich grup twórczych skupionych w Akademickim Centrum Kultury Uniwersytetu Gdańskiego, a w szczególności Akademickiego Chóru Uniwersytetu Gdańskiego

nawiązywanie i rozwijanie współpracy z instytucjami i organizacjami artystycznymi, kulturalnymi, naukowymi, oświatowymi, sportowymi i społecznymi

prowadzenie działalności kulturalnej, naukowej i wydawniczej dla potrzeb studentów oraz pracowników uczelni wyższych i ich rodzin

wspieranie działalności oświatowej prowadzonej przez środowisko akademickie i na jego rzecz

prowadzenie działalności gospodarczej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i tylko dla realizacji celów zawartych w Statucie Stowarzyszenia